Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Huyện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2109.

(08:27 | 06/12/2019)

Sáng ngày 4/12/2019, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2109, nhằm báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Ông Mai Văn Huỳnh chủ trì (ảnh).

 

 

Trong tháng 11/2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đã đạt và vượt kế hoạch. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tập trung. Công tác vệ sinh môi trường nhất là việc thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” trên địa bàn huyện được thực hiện khá tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và các lĩnh vực văn hóa – xã hội khác được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, tình hình ANTT, ATXH được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng vẫn còn có mặt hạn chế như: Bệnh sốt xuất huyết tuy giảm nhưng vẫn còn xảy ra nhiều; Một vài chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra;công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm do còn nhiều vướng mắc trong thực hiện quy trình thủ tục; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực đất đai chưa được cải thiện nhiều. Phạm pháp hình sự, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra, chưa được xử lý triệt để.

Trương Sĩ