Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Huyện

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Phú Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(09:39 | 14/07/2020)

Ngày 10/7/2020, HĐND huyện Phú Quốc tổ chức Kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Kỳ họp có sự hiện diện của Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Ông Trần Văn Mứng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ,  lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; Thường trực và hai Ban HĐND các xã, thị trấn.... và 36/36 đại biểu HĐND huyện Phú Quốc.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ mười chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghe lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND, UBND,UBMTTQ VN huyện trình bày các báo cáo và tờ trình: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Thông qua và biểu quyết nghị quyết tán thành chủ trương thành lập Thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác  6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện tài chính ngân sách 06 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020; Báo cáo phương hướng và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh trước Kỳ họp thứ Mười chín HĐND huyện khóa X; Ủy ban MTTQVN huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình về chương trình nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười chín Hội đồng nhân dân huyện khóa X; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021...

 

Ông Mai văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ( phải), Ông Nguyễn Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (trái) tặng hoa cho các đồng chí được bầu vào Ủy viên UBND huyện và miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện.

 

Trong phần thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri đồng thời các đại biểu sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm thuộc các lĩnh vực đất đai, dự án đầu tư, giao thông, điện, y tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới…

 

Ông Nguyễn Đức Kỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để luôn có tiếng nói đại diện cho cử tri, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên tinh thần trách nhiệm cao và quyết liệt để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

 

Trương Sĩ