Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Thành Phố

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Nghị Quyết, chương trình hành động của Huyện ủy, Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KTXH, KH của Ban Thường vụ tổ chức học tập, tuyên truyền NQĐH.

(14:48 | 01/12/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/HU ngày 10/9/2020 KH tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ Đảng viên, công chức viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong NQ, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về những định hướng lớn trong phát triển KTXH, QPAN, XDĐ và hệ thống chính trị; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực của huyện.

 

 

Trên cơ sở đó, sáng ngày 27/11/2020 tại Hội trường C, VP HĐND UBND huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Nghị Quyết, Chương trình hành động của Huyện ủy, Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KTXH, KH của Ban Thường vụ tổ chức học tập, tuyên truyền NQĐH.

 

Có 617 đại biểu là UV BCH Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp Huyện, bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ....cùng tham dự Hội nghị.

 

Trương Sĩ