Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Thành Phố

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(09:06 | 17/12/2020)

Sáng ngày 16/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 22), để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nhân dân Huyện.

 

Tham dự Hội nghị có Ông Bùi Đặng Dũng-Đại biểu quốc hội khóa XIV, Phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách ; Ông Trần Văn Mứng-Ủy viên thường trực-Trưởng ban văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh ; Ông Tống Phước Trường-UVBTV tỉnh ủy-Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Huyện cùng sự có mặt của 33 đại biểu HĐND Huyện đã đến dự.

 

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 22).

 

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghe lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND, UBND,UBMTTQ VN huyện trình bày các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, chương trình công tác năm 2021; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 22 HĐND huyện khóa X; Báo cáo tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2020 và dự kiến cả năm 2021;... Tờ trình về chương trình nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nguồn ngân sách huyện...

 

Ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân huyện khóa X đã hoàn thành chương trình của kỳ họp. Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để luôn có tiếng nói đại diện cho cử tri, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên tinh thần trách nhiệm cao và quyết liệt để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

 

Sau kỳ họp này tôi đề nghị thường trực HĐND cấp xã chuẩn bị chu đáo và tổ chức kỳ họp cuối năm cho cấp mình đảm bảo thời gian theo luật định. Đồng thời Phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN, UBND huyện thực hiện đảm bảo các quy trình cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của HĐND Tỉnh; Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng dẫn số 624/HD-UBTVQHK14 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và công văn số 250/HĐND-VP ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND.

 

Trương Sĩ