Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Thành Phố

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 12 năm 2020.

(13:45 | 25/12/2020)

Sáng ngày 25/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 12 năm 2020, nhằm báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội  huyện năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh cuộc họp.

 

Theo dự thảo báo cáo năm 2020 Tình hình kinh tế - xã hội địa phương gặp nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tình hình mưa bão kéo dài làm đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, từ đó dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của địa phương đều giảm mạnh so với cùng kỳ, có ngành giảm trên 30% như: Thương mại, dịch vụ và du lịch, công nghiệp, xây dựng. Tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm so với kế hoạch. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô hoặc hoạt động cầm chừng do nhu cầu giảm làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Tình hình vi phạm về đất đai, xây dựng và khai thác khoáng sản có chiều hướng gia tăng. Đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là nơi ở mới khi được bồi thường hỗ trợ và tái định cư. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh trên biển từng lúc còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của một số loại tội phạm, nhất là tội phạm mang tính chất băng nhóm, có tổ chức có chiều hướng gia tăng, gây lo lắng trong nhân dân và dư luận xã hội.

 

 Trước tình hình đó ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các công trình, dự án trọng điểm được tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho phát triển dịch vụ du lịch. Tập trung xử lý nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, an ninh trật tự góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Bộ máy Chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thực hiện cải cách hành chính có tiến bộ hơn, hiệu quả hoạt động được nâng lên.  

 

Trương Sĩ