Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Huyện Phú Quốc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19.

(13:54 | 14/08/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 75/ KH-UBND ngày 14/5/2020 v/v thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19 theo Nghị Quyết 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Mục đích nhằm chia sẻ khó khăn của Nhân dân, người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid 19.

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn ( Phòng Lao Động, Thương binh-Xã hội huyện ) đã thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp nhận đơn của người dân, thẩm định hồ sơ, biểu mẫu; tổng hợp danh sách trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Sau khi có Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, UBND Huyện đã tổ chức ngay việc chi hỗ trợ.

Ngày 13, 14/8/2020 UBND Huyện cùng Mặt trận, các đoàn thể Huyện; UBND các xã, thị trấn cùng Mặt trận, các đoàn thể tiến hành giám sát hỗ trợ đúng quy định.

Việc chi hỗ trợ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo tính pháp lý đúng đối tượng; thể hiện sự vui mừng phấn khởi trong Nhân dân khi nhận được sự quan tâm từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân nói chung, các gia đình nhận được hỗ trợ nói riêng phần nào an tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh cụ thể..

 

Nguồn : BTG Huyện ủy.