Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Mít tinh hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” huyện Phú Quốc năm 2015

(00:00 | 03/07/2015)

Mít tinh hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” huyện Phú Quốc năm 2015

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số:122-KH/ĐTN-CA, ngày 16/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Ban Chỉ huy Công An huyện Phú Quốc. Sáng ngày 26/6 Huyện đoàn Phú Quốc tổ chức Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” huyện Phú Quốc năm 2015.

Lễ Mít tinh nhằm tuyên truyền và góp phần nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Tham gia lễ Mít tinh bao gồm các cán bộ, đoàn viên thuộc các cơ sở Đoàn ngành, doanh nghiệp, Công An huyện, Thị đoàn thị trấn Dương Đông.

Trương Sĩ