Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Lễ kết nghĩa giữa Đoàn Cơ quan Vùng Cảnh sát biển 4 và Chi đoàn Văn phòng HĐND – UBND Phú Quốc

(00:00 | 09/09/2013)

 

Nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa hai chi đoàn, chi đoàn cơ sở Cơ quan Vùng và  Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: “ Tôn vinh truyền thống anh hùng – nghĩa tình biên giới, hải đảo”, đẩy mạnh phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Chiều ngày 07-09-2013, tại Cơ quan Vùng Cảnh sát biển 4, đã diễn ra  lễ kết nghĩa giữa Đoàn cơ sở Cơ quan Vùng Cảnh sát biển 4 và Chi đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện Phú Quốc.

Qua đó tạo điều kiện cho các Đoàn viên Thanh niên giao lưu, học hỏi và phát huy các giá trị, tinh thần xung kích, sáng tạo trong thời đại mới. Đồng thời thông qua hoạt động kết nghĩa để làm tốt các công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện tính kỷ luật và phương pháp tác phong công tác, tuyên truyền, vận động Đoàn viên Thanh niên địa phương và của chi đoàn nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương.

Tin, ảnh: Trương Sĩ