Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

(08:15 | 23/07/2019)

Tại phiên làm việc sáng ngày 18/7 Kỳ họp thứ 13, sau khi thảo luận tại tổ, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

 


Cận cảnh đại biểu HĐND tỉnh thực hiện biểu quyết thông qua phần mềm trên máy tính bảng.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã trình bày tờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Hữu Nghị, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do đã nghỉ hưu và tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Điểm mới trong Kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện biểu quyết các vấn đề và nghị quyết bằng phần mềm trên máy tính. Việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và lấy ý kiến bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đều được thực hiện thông qua phần mềm, kết quả được hiển thị trên màn hình. Riêng việc bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Danh Phúc vẫn phải thực hiện bằng bỏ phiếu theo quy định của Luật.

Kết quả ông Trần Hữu Nghị đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và ông Danh Phúc đã được HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kiengiang.gov.vn