Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Phú Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(15:33 | 25/07/2019)

Ngày 24-25/7/2019, HĐND huyện Phú Quốc tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Kỳ họp có sự hiện diện của Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ,  lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; Thường trực và hai Ban HĐND các xã, thị trấn.... và 32/37 đại biểu HĐND huyện Phú Quốc.

 Ông Nguyễn Đức Kỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghe lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND, UBND,UBMTTQ VN huyện trình bày các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa X; Báo cáo tình hình thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2019;... Tờ trình về chương trình nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn ngân sách huyện; Tờ trình về việc phê duyệt nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện…Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Phú Quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của các đại biểu.
 

Trong phần thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri đồng thời các đại biểu sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm thuộc các lĩnh vực đất đai, dự án đầu tư, giao thông, điện, y tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Các đại biểu HĐND chủ động phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn  tổ chức tiếp xúc cử tri  nhằm nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát nhất là việc giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trương Sĩ