Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc ngày 03/7/2018.

(07:50 | 03/07/2018)

 LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
Xử lý công việc.  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
Xử lý công việc. -  Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
ĐINH KHOA TOÀN
-  Họp Thường trực Huyện ủy. - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
-  Xử lý công việc.  -  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Nghỉ phép đến hết ngày 04/7/2018.  -  Nghỉ phép đến hết ngày 04/7/2018.