Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

​Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc ngày 06/6/2019.

(08:21 | 04/07/2019)

LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU

Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH  ĐÀO         

Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại thị trấn An Thới.

Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại xã Hàm Ninh.

Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại thị trấn An Thới.

Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Xã Hàm Ninh

LÃNH ĐẠO UBND SÁNG CHIỀU Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
    Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG         
    Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
    Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
   

 

 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
- Xử lý công việc. - Tham dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Dương Đông.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
- Trực, tiếp công dân. -  Trực, tiếp công dân.