Phóng sự: Đảo Ngọc - Thức dậy một tiềm năng.
(08:10 | 31/01/2020)