Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.
(08:41 | 02/02/2021)

Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.

Danh sách lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và Văn phòng HĐND-UBND thành phố trực tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.