Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
(08:30 | 01/04/2021)

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.