Khai giảng lớp đại học liên thông ngành kế toán
(00:00 | 28/03/2013)

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện PQ phối Trường Đại Học Nha Trang, vừa tổ chức lễ khai giảng lớp đại học liên thông ngành kế toán khoá 2012-2015. Dự buổi lễ khai giảng có PGS-TS Vũ Văn Xứng-Hiệu trưởng trường đại học Nha Trang, PGS-TS Nguyễn Đình Mão-Trưởng khoa đại học tại chức; PGS-TS Lê Phước Lương-Trưởng phòng nghiên cứu khoa học;  đại diện Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện PQ và  70 tân sinh viên.

Từ năm 2009 đến nay Trường Đại Học Nha Trang đã phối hợp với Phòng GD và ĐT huyện và Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện PQ tổ chức 4 lớp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp tại huyện PQ.Các  sinh viên theo học lớp đại học liên thông ngành kế toán khoá 2012-2015 sẽ theo học 6 học kỳ, với 52 môn học.

 Lớp đại học liên thông ngành kế toán nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên được tiếp thu kiến thức và từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trên địa bàn huyện PQ./.

T.T.Sĩ