Cổng TTĐT Phú Quốc

Số hiệu 01/KH-VPĐK
Trích yếu nội dung kế hoạch kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phú Quốc (đại trà khu vực đất rừng phòng hộ đã được thu hồi đất giao cho địa phương)
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày có hiệu lực 02/02/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Trần Quốc Trạng
Download 01_KH-VPDK.pdf

Văn bản mới