Cổng TTĐT Phú Quốc

Số hiệu 30/2013/TT-BLĐTBXH
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/10/2013
Ngày có hiệu lực 25/10/2013 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt  
Download thongtu.pdf

Văn bản mới