Cổng TTĐT Phú Quốc

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 08/QĐ-HĐND
Trích yếu nội dung Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa X.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/08/2019
Ngày có hiệu lực 15/08/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành UBND
Người ký duyệt Nguyễn Đức Kỉnh
Download 08_QD-HDND.pdf

Văn bản mới