en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
Tình hình phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm ổn định và giữ được mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ở Khu vực I và Khu vực II tăng 33,99% so cùng kỳ và đạt 52,62% so kế hoạch. Trong đó, Khu vực I (nông – lâm – thuỷ sản) tăng 9,36% so cùng kỳ, đạt 45,38% kế hoạch; Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 41,3% so cùng kỳ, đạt 54,42% kế hoạch.

Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016.

Xem chi tiết

Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014.

Xem chi tiết

*LĨNH VỰC KINH TẾ:

- Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt khoảng 850 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hoá 10 tháng được 9.358 tỷ đồng đạt 77,98% so với kế hoạch, tăng 21,25% so với lũy kế cùng kỳ. Khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan du lịch, nâng tổng số lượt khách lên 10 tháng được 367.616 lượt khách, đạt 96,74% so kế hoạch, tăng 33,4% so với lũy kế cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 5.000 lượt người, nâng tổng số lượt khách Quốc tế lên 10 tháng được 72.376 lượt khách, đạt 63,49% so kế hoạch, giảm 10,07% so với lũy kế cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch được 85 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 10 tháng được 1.042 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 32,91% so với lũy kế cùng kỳ...
Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: