en-USvi-VN

Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh  đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Bản đồ điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. 

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. 

Xem chi tiết

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. 

Xem chi tiết

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: