en-USvi-VN
Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn.

Xem chi tiết

Kết luận về việc thanh tra việc quản lý về tài chính, ngân sách của UBND xã Gành Dầu, gắn với thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Gành Dầu.

Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: