en-USvi-VN
Họ và tên:
Vị trí đất :
Năm:
 
(Để tìm lại tất cả thì xóa hết nội dung cần tìm và nhấn nút tìm kiếm)

Họ và tênThường trúVị trí đấtSố phát hànhThuế trước bạThuế SDDThuế TNCN
Trương Đình Hưng
TPHCM
KP1-TTDĐ
BC 178482
0
0
0
Huỳnh Thị Thêu
KP1-DĐ
KP1-DĐ
AL 626509
0
0
0
Đỗ Văn Thanh
KP1-DĐ
KP1-DĐ
AL 626836
0
0
0
Huỳnh Thanh Tịnh
KP1-DĐ
KP1-DĐ
AL 626882
631000
63063000
0
Thân Thành Hoàng
KP1-DĐ
KP1-TTDĐ
AL 626909
911000
91082000
12345678910...»