en-USvi-VN
Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn/thời gian hẹn?Việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính?Thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, nhân viên?Môi trường điều kiện vật chất phục vụ?Số lần phải bổ sung (bổ túc)hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đâu và có biên nhận/phiếu hẹn?
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan này?Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?
Quý Ông/Bà đến làm hồ sơ về lĩnh vực?


Gửi ý kiến  Xem Kết Quả