en-USvi-VN

*  Cơ sở hình thành các đô thị :

-  Là nơi ở của các lao động và dân cư phục vụ phát triển ngành du lịch.
-  Là nơi tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ dân sinh và du lịch.
-  Một số ít đô thị như Dương Đông, An Thới có thể phát triển các cụm công nghiệp phục vụ chế biến thuỷ sản, nông sản, vật liệu xây dựng và các sản phẩm du lịch.
-  Quy mô dân số  đô thị Phú Quốc dự kiến khoảng 150- 180 ngàn dân tới năm 2020.

*  Cơ cấu tổ chức không gian

Không gian xây dựng đô thị và các khu du lịch tập trung được xác định tại khu vực phía Nam với các lý do sau đây:

- Là khu vực ít nhạy cảm về môi trường

- Hiện khu vực này đã tập trung xây dựng đô thị và cơ sở hạ tầng chủ yếu khác của đảo Phú Quốc.

- Có quỹ đất xây dựng thuận lợi do bằng phẳng, ít phức tạp, sử dụng cho mục đích nông nghiệp ít có hiệu quả.

Khu vực phía Bắc là khu vực nhạy cảm về môi trường với rừng cấm quốc gia có diện tích lớn chỉ phát triển các đô thị quy mô nhỏ như Cửa Cạn, Gành Dầu và các trung tâm xã như Bãi Thơm.

Dự kiến tại Phú Quốc sẽ có 7 đô thị vào năm 2020, trong đó 2 đô thị hiện hữu phát triển là Dương Đông và An Thới, 3 khu đô thị được nâng cấp từ trung tâm xã là Hàm Ninh, Cửa Cạn, Gành Dầu và 2 khu đô thị mới tại Dương Tơ (xem bảng).

Bảng 13: Dự kiến quy mô dân số và đất đai xây dựng của các đô thị và trung tâm xã tới năm 2010.

TT

Tên các điểm đô thị

Dân số 2005

(người)

Năm 2020

(ngàn người)

Nhu cầu đất xây dựng

(ha)

Ghi chú

1

TT Dương Đông

29.414

55-65

700- 800

2

TT An Thới

18.257

40-50

450- 500

3

TT Hàm Ninh*

2.602

12-15

150- 200

4

TT  Cửa Cạn*

1.631

9-10

100- 120

5

TT Gành Dầu*

1.659

10-11

120- 130

6

Đô thị mới Suối Lớn

-

20-30

240-300

7

Đô thị mới Đường Bào

1.200

10-12

150-160

Cộng

165-180

1900- 2400

* Các trung tâm xã này sẽ trở thành thị trấn sau 2010.

*  Định hướng phát triển các đô thị Phú Quốc :
1.Thị trấn Dương Đông:

-  Tính chất là trung tâm hành chính, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, thương mại,  du lịch , công nghiệp .v.v….

-  Trong khu vực đô thị vừa phát triển các khu du lịch ven biển vừa phát triển các khách sạn đô thị.

-  Cụm công nghiệp Dương Đông dự kiến quy mô 50 ha nhằm để di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm trong các khu dân cư và phát triển các cơ sở công nghiệp xây dựng , công nghiệp phục vụ du lịch.v.v…

-  Quy mô dân số sẽ tăng từ 29 ngàn hiện nay lên 55- 65 ngàn vào năm 2020.

-  Đất đai xây dựng dự kiến khoảng 700- 800 ha.

-  Hướng phát triển của đô thị về phía Bắc và phía Đông.

2. Thị trấn An Thới

-  Tính chất cửa ngỏ giao thông đường biển, phát triển du lịch và dịch vụ và là cơ sở Quốc Phòng quan trọng của Phú Quốc.

-  Dân số  thị trấn hiện nay khoảng 18 ngàn sẽ tăng lên 30- 40 ngàn vào năm 2020 và là đô thị lớn thứ 2 của đảo.

-  Đất đai xây dựng dự kiến khoảng 450- 500ha

-  Hướng phát triển đô thị về phía Bắc gắn với các ấp 4,6 và 7.

3. Các thị trấn được nâng cấp từ các trung tâm xã hiện hữu

-  Các trung tâm xã Hàm Ninh, Cửa Cạn, Gành Dầu sẽ trở thành các thị trấn dịch vụ cho dân cư và du lịch.

-  Quy mô dân số  từ 5- 10 ngàn với diện tích đất đai xây dựng khoảng 70- 150ha mỗi thị trấn.

4. Các đô thị mới

Dự kiến phát triển tại khu vực Dương Tơ là nơi tập trung nhiều khu du lịch quy mô lớn tại Bãi Trường, Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Đất Đỏ .v.v… Đây cũng là khu vực có nhiều quỹ đất xây dựng thuận lợi nằm trong khu vực ít nhạy cảm về môi trường. Các đô thị mới dự kiến phát triển là đô thị Suối Lớn và đô thị Đường Bào.

-  Đô thị mới Suối Lớn nằm về phía Nam núi Vô Hương. Ngoài tính chất dịch vụ du lịch, đô thị này gắn với cảng và cụm công nghiệp Vịnh Đầm. Quy mô dân số  của đô thị này dự kiến khoảng 30 ngàn dân tới năm 2020.

-  Khu đô thị mới Đường Bào gắn với sân bay Dương Tơ và các khu du lịch phía Bắc Bãi Trường và trung tâm du lịch Dương Tơ. Quy mô dân số  dự kiến khoảng 10 ngàn dân tới năm 2020. Vị trí xây dựng nằm phía Nam núi  Mặt Quỷ và phía Bắc núi Dương Tơ. Diện tích xây dựng khoảng 140 ha. 

Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Các tin khác