LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Tiếp, đối thoại với công dân.
Tiếp, đối thoại với công dân.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
- Làm việc với Đoàn kiểm tra Khẩn nguy Hàng không.
-  Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện.
 -  Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Khảo sát địa điểm tổ chức Hội Xuân.
  Xử lý công việc.
Tìm kiếm theo ngày: