en-USvi-VN

Địa chỉ: Số 04, đường 30/4, Khu phố 02, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại: 0297.3.848352, email: banbientap@phuquoc.gov.vn.